Donateurs

Geachte heer/mevrouw,

Onze stichting heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten voor jong en oud, variërend van een Sinterklaas feest tot paaseieren zoeken, Halloween, een spelmiddag en bingo’s voor kinderen en volwassen. Dit alles met de doelstelling om de leefbaarheid en acceptatie in de wijk te behouden en te vergroten.

Sinds 1994 organiseert onze stichting de viering van Koninginnedag, nu Koningsdag in de wijk Over ’t Lange Water te Arnhem. Onze activiteiten voor de kinderen in de wijk zijn altijd gratis, dit om de drempel voor kinderen uit gezinnen met minder mogelijkheden zo laag mogelijk te houden.
Omdat de stichting geen vaste subsidies ontvangt, moeten deze activiteiten bekostigd worden door het organiseren van activiteiten voor volwassenen en door giften uit het bedrijfsleven.

In 2020 hopen wij weer een gezellig feest te kunnen organiseren. Echter de begroting is ook dat jaar weer een probleem. In deze moeilijke tijden, ook voor u, hopen wij toch een beroep op u te mogen doen d.m.v. een financiële bijdrage te vragen. 

Wij als bestuur hopen dat u bereid bent ons te ondersteunen.
Iedere steun is zeer welkom.

Met vriendelijke groet,
M.J. Hagen, voorzitter